انتخاب واحد به صورت غیر حضوری
برای آپلود مدارک و انتخاب واحد به سایت زیر مراجعه نمائید


راهنمای پذیرفته شدگان برای ورود به سامانه


سامانه آموزشیارتلفن های مورد نیاز
رديف نام مجتمع/دانشکده آموزش مالی فایل شماره تلفن ها
1 مجتمع فنی و مهندسی 33702076(تحصیلات تکمیلی)
(کارشناسی)33003546
دانلود فایل شماره تلفن ها
2 مجتمع ولیعصر(عج) 33791113-33301875-33788924-36605293-36605305 33788930
3 دانشکده صنایع 77654745-7750612 77638851
4 دانشکده هنر و معماری 66954589 66415482