نرم افزار های مناسب برای ضبط کلاس ها
نرم افزار های مفید برای ضبط کلاس ها تحت ویندوز


Snagit
Camtasia
Action


نرم افزار های مفید برای ضبط کلاس ها تحت لینوکس


Kazam